Aangezien een groot deel van de verkopen nu online gebeurt, is het belangrijk voor detailhandelsbedrijven om deze trend te volgen en zich eraan aan te passen. Door hun klanten in staat te stellen online te winkelen, blijven zij hun concurrentiepositie versterken.

Lees onze brochure om meer te leren over het e-commerce platform dat wij aanbieden, hoe het integreert met een ERP-systeem, en hoe wij u kunnen helpen het verder te ontwikkelen.

Resources